banner

O Ikonic

Siodła IKONIC są objęte gwarancją 5 letnią na terlicę licząc od daty pierwszego zakupu, wykluczając sytuacje związane z wypadkiem lub nadużyciem siodła.

Ekstremalne warunki pogodowe mogą wpływać na wytrzymałość materiału, zaleca się przechowywanie siodła w odpowiednich do tego celu pomieszczeniach, w temperaturach standardowych.

Pozostałe elementy i skóra są objęte 3 letnią gwarancją.

Skóra jest materiałem podatnym na upływ czasu i warunki atmosferyczne. Sugerujemy i zalecamy stosowanie się do porad dotyczących prawidłowej konserwacji siodeł.

Skóra może wykazywać niewielką zmienność koloru i powierzchni ze względu na swój naturalny charakter. Te naturalne atrybuty nie powinny być odbierane jako negatywne cechy lecz jako zapewnienie, że otrzymaliście Państwo prawdziwy produkt wykonany z naturalnej skóry licowej, a nie sztucznie wytworzoną i wykończoną powierzchnię.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z braku konserwacji oraz z nadużyć.
Twoją najlepszą gwarancją jest dbanie o siodło i stosowanie się do wytycznych konserwacji.

Życzymy wiele radości z użytkowania produktów IKONIC.